Ons doel

Een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Kobanê en omstreken. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ondersteuning van lokale initiatieven op het terrein van huisvesting, ouderen-en gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en veeteelt.

Visie

Praktische projecten in samenwerking met de gevestigde ‘nieuwe’ politiek (gemeente en bestuur) kunnen de lokale bevolking ondersteunen bij voorzieningen die bijdragen aan de eerste levensbehoeften. Zo wordt de terugkeer van de gevluchte bevolking metterdaad mogelijk gemaakt.

Ambitie

Jaarlijks enkele lokale projecten ondersteunen, die ten doel hebben het realiseren van voorzieningen voor kinderen (zoals scholen, weeshuizen, crèches) en ouderen (zoals bejaardenhuizen). Daarnaast contacten tot stand brengen op kennisgebieden die voor de wederopbouw nodig zijn (bijv. infrastructuur, landbouw en veeteelt).

Projecten

Bijdragen worden verleend aan projecten die aan de volgende uitgangspunten voldoen:

  • het project biedt hulp aan de allerzwaksten;
  • het project wordt door de lokale bevolking uitgevoerd;
  • het project wordt in goede afstemming met de lokale overheid uitgevoerd;
  • er worden geen financiële transacties met het doelgebied geregeld.  De ondersteuning vindt plaats door kennisoverdracht en in Nederland of elders verzamelde goederen.

Hoofdlijnen Beleidsplan

In het Beleidsplan 2015 is beschreven hoe de stichting wil opereren. De volgende onderwerpen worden erin uit de doeken gedaan.

Bestuur van OK Foundation

M. Karakus – Voorzitter
F.v.Brussel – Secretaris
R.Siemerink – Penningmeester

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en zonder beloning.