Woon-en leerhuis wezen Kobanê

Waarom

Het oorlogsgeweld van IS heeft diepe sporen in Kobanê achtergelaten. Veel kinderen hebben daar zwaar onder geleden en lijden nog steeds. Ouders gedood, schoolkameraadjes dood of verdwenen, huis en haard verwoest. Volgens de gegevens van de cantonnale administratie zijn 899 kinderen gedood, 540 verloren een ouder in de massaslachtingen 349 in het gewapend verzet tegen de agressor en 62 daarvan hebben beide ouders verloren. Dat zijn de gevallen die nu bekend zijn. Cijfers zeggen veel maar lang niet alles. Hoe kan een kind zijn of haar leven weer oppakken en waar?

Doel van het project

Het is van groot belang dat de weeskinderen, die door wat ze meegemaakt hebben vaak erg getraumatiseerd zijn, in hun oude vertrouwde omgeving worden opgevangen. Daarom is het idee opgekomen een huis te bouwen waar gewoond en geleerd kan worden. Dat maakt het ook mogelijk goede op elk kind toegesneden zorg op diverse terreinen te bieden.

Verzoek aan OKFoundation

‘Kurdistanhilfe e.V.’, een Duitse ANBI-stichting te Hamburg o.l.v. Prof. Dr. Gerhard Garweg, zet zich in om voor dit project van de Kobanê Reconstruction Board gelden in te zamelen. Op basis van een goed doortimmerd verhaal roept zij ons op om ons steentje bij te dragen om dit supergoede project te realiseren.

Als Stichting Osman Karakus zijn wij ons ervan bewust, dat kinderen in oorlogssituaties vaak letterlijk het kind van de rekening zijn. De opvang en ondersteuning van deze kinderen zien wij als absolute noodzaak voor de toekomst van Kobanê en als menselijke plicht om onschuldige oorlogsslachtoffertjes weer uitzicht op een behoorlijk bestaan te geven.

Hoe wordt het aangepakt

Het project wordt gebouwd op een perceel van 1.700 m2. In het gebouw wordt ruimte gecreëerd voor 15 leslokalen, incl. een computerruimte, een lab en een schoolkantine. Het centrum is geschikt voor 500-600 leerlingen en omvat 100 slaapplaatsen, verdeeld over 3 verdiepingen. De accommodatie is zo ingedeeld, dat de kinderen er in kleine groepjes van 6-8 kinderen kunnen wonen (in totaal is er plaats voor 100 kinderen). Er komen speelvoorzieningen op het terrein en de pedagogische begeleiding en activiteiten worden opgezet met groepjes naar leeftijd en dwars door leeftijden heen. Daarom zijn voorzieningen als schoolplein, leerruimten, bibliotheek, sportveld etc. nodig. Het benodigde budget bedraagt € 420.000. Volgens de planning zal het project eind 2017 klaar zijn.

Help mee om dit letterlijk opbouwende project mogelijk te maken!